Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Olympia

Σκοπός του συνεδρίου

Διαχρονικός σκοπός του Bank Management Conference είναι να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις και τα ψηφιακά trends που καθορίζουν το μέλλον των retail και digital banking. Το συνέδριο έχει παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τους πλέον επιδραστικούς στοχαστές της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, όπως είναι οι Chris Skinner, Brett King, Sir Terry Leahy (Tesco Bank), Christophe Langlois, Spiros Margaris, Ghela Boskovich κ.α.

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR