Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Olympia

Σε ποιους απευθύνεται

Το Βank Management Conference απευθύνεται σε senior στελέχη τραπεζικών οργανισμών από μια σειρά διευθύνσεων όπως:

 • Retail Banking
 • Digital Banking
 • Business Processes & Operations
 • Marketing
 • ΙΤ
 • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΧΟΡΗΓΟI
EY
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR